We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Happy baby with toy blocks

Search and Filter Tools

Disability Topic
Category
Language

Filtering by:

Results: Page 4 of 19
Resource Name Description Resource Type
Bullies in the Block Area: The Early Childhood Origins of "Mean" Behavior This brief first provides a summary of the developmental trajectory to bullying behavior and theories about social and environmental contributors to bullying. The remainder summarizes promising strategies and evidence-based intervention models designed to prevent bullying by addressing factors that contribute to the development of "mean" behavior and aggression in early childhood. Document
Bullying in Preschool Being bullied means to be exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more students. It may also include an imbalance of power. And research indicates that a child with a disability is more likely to be physically or verbally bullied than his typically developing peers. This tip sheet includes signs of bullying behavior and strategies for extinguishing bullying. Tipsheet
Caring for Every Child's Mental Health Campaign The Caring for Every Child's Mental Health Campaign website consists of information from a four-year national public education campaign by the Center for Mental Health Services, a component of the Substance Abuse and Mental Health Services Administration, U.S. Department of Health and Human Services to increase awareness about the emotional problems of America's children and adolescents and gain support for needed services. The website contains links for children and adolescents, tips for parents ranging from improving your child's mental health to issues that families may face regarding mental health. There are resources available for purchase or to download. The information is also available in spanish at www.mentalhealth.org/espanol/ Website
Carruurta iyo walwalkooda (Anxiety in Children) Walwal iyo walwal waa shucuur caam ah oo qof walba dareemo waqti ama waqti kale. Xaashidan tilmaantu waxay sahmineysaa waxyaabaha kiciya welwelka, goorta laga walaacsan yahay iyo goorta caawimaad la raadsado. Tipsheet
Caruurta leh baahiyaha gaarka ah: Isbeddelada (Children with Special Needs: Transitions) Jadwalka joogtada ah iyo filashooyinka cad waxay taageeraan guusha dhammaan carruurta iyo gaar ahaan carruurta leh barashada gaarka ah iyo baahiyaha bulshada. Kala-guurka la qorsheeyey oo qaabaysan ayaa noqon kara qayb waxtar u leh hawl maalmeedka guuleysta kaasoo siiya aasaas joogto ah dhammaan barashada kale ee dhici doonta maalinta oo dhan. Tipsheet
CDC Autism Fact Sheet The USC University Center for Excellence in Developmental Disabilities (USC UCEDD) has translated the "Learn the Signs. Act Early" Autism Fact Sheet from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) into multiple languages to reach underserved populations. The Autism Fact Sheet provides a one-page tool for clinicians to share with families to raise awareness about developmental delay, which may be related to autism or other developmental disabilities. It is now available in Arabic, Armenian, Farsi, French, German, Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Tagalog, Thai, and Vietnamese. Website
Center for Disease Control (Act Early) The Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (NCBDDD), in collaboration with a number of national partners, launched a public awareness campaign called "Learn the Signs. Act Early." The campaign aims to educate parents about childhood development, including early warning signs of autism and other developmental disorders, and encourages developmental screening and intervention. Website
Challenging Behavior--Aggression [Dabeecadaha adag: Dagaalka/Gardarrada] Dagaalka ama gardarrada waa dabeecad labartay oo wax lagu raadiyo.  Mararka qaarkood caruurtu dagaal iyo xumaan beey wax kaaga raadinayaan sababato oo ah wa’ay kugu dayeen wa’ayna u shaqeeysey.  Caruurta waxaa lagu caawin karaa in xumaantaan ay qaabilaan ay kubedeshaan wanaag iyo samaan ayadoo loo marayo daryeel wax ku ool ah iyo in xirfado cusub cunuga labaro. Podcast
Challenging Behavior--Power Struggle With Young Children [Dabeecadaha adag: Caruurtoo kulaficiltama oo ay halkaa kadhalato halgan awoodeed ] Badanaa dabeecadaha adag oo ilmaha lagu arko waa wax kamid ah korrinnimadooda inta ay korayaan oo ay laqabsanayaan bulshada.  Caruurta in labaro sida ay waxa ay dareemayan u sheegan karaan iyo in labaro xirfado kale oo laxiriira isxakamaynta waxay tirtiri kartaa gardarrada oo ilmaha kale lagugardaroodo ayagoo baranayaa macaamil wanaagsan. Podcast
Challenging Behavior--Putting the Pause Button between Impulse and Action [Dabeecadaha adag: Xakamaynta damaca inta uusan cunugu ficil qaadin] Markii macalinka ubadka yar yar waxbara uu cunugu laficiltamo, qof guuleeysanaya majiro.  Waxaan rabnaa caruurtu in ay bartaan in ay iskood wax u qabsadaan in ay yeeshaan xilkasnimo.  Waxaa masana lagarabaa caruurtii in ay waafaqsanyihiin nadaamka kajira goobta xanaanada iyo wax barashada iyo in ay bulshada xiriir wanaagsan lasamaystaan.  Maqaalkaan wuxuu kusiinayaa xeelado aad kaga caawinaysid caruurta in ay dhanka wanaagsan wax ka abaaran.   Podcast