We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Title

Carruurta iyo walwalkooda (Anxiety in Children)

Short Description

Walwal iyo walwal waa shucuur caam ah oo qof walba dareemo waqti ama waqti kale. Xaashidan tilmaantu waxay sahmineysaa waxyaabaha kiciya welwelka, goorta laga walaacsan yahay iyo goorta caawimaad la raadsado.

Resource Media