We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Banner
Title

Search and Filter Tools

Disability Topic
Category
Language

Filtering by:

Results: Page 5 of 20
Resource Name Description Resource Type
Challenging Behavior--Aggression [Dabeecadaha adag: Dagaalka/Gardarrada] Dagaalka ama gardarrada waa dabeecad labartay oo wax lagu raadiyo.  Mararka qaarkood caruurtu dagaal iyo xumaan beey wax kaaga raadinayaan sababato oo ah wa’ay kugu dayeen wa’ayna u shaqeeysey.  Caruurta waxaa lagu caawin karaa in xumaantaan ay qaabilaan ay kubedeshaan wanaag iyo samaan ayadoo loo marayo daryeel wax ku ool ah iyo in xirfado cusub cunuga labaro. Podcast
Challenging Behavior--Power Struggle With Young Children [Dabeecadaha adag: Caruurtoo kulaficiltama oo ay halkaa kadhalato halgan awoodeed ] Badanaa dabeecadaha adag oo ilmaha lagu arko waa wax kamid ah korrinnimadooda inta ay korayaan oo ay laqabsanayaan bulshada.  Caruurta in labaro sida ay waxa ay dareemayan u sheegan karaan iyo in labaro xirfado kale oo laxiriira isxakamaynta waxay tirtiri kartaa gardarrada oo ilmaha kale lagugardaroodo ayagoo baranayaa macaamil wanaagsan. Podcast
Challenging Behavior--Putting the Pause Button between Impulse and Action [Dabeecadaha adag: Xakamaynta damaca inta uusan cunugu ficil qaadin] Markii macalinka ubadka yar yar waxbara uu cunugu laficiltamo, qof guuleeysanaya majiro.  Waxaan rabnaa caruurtu in ay bartaan in ay iskood wax u qabsadaan in ay yeeshaan xilkasnimo.  Waxaa masana lagarabaa caruurtii in ay waafaqsanyihiin nadaamka kajira goobta xanaanada iyo wax barashada iyo in ay bulshada xiriir wanaagsan lasamaystaan.  Maqaalkaan wuxuu kusiinayaa xeelado aad kaga caawinaysid caruurta in ay dhanka wanaagsan wax ka abaaran.   Podcast
Challenging Behaviors in Child Care, by C. Bentley When challenging behaviors happen in child care, facilitating the responses of the children, parents, and staff in a program can also be challenging. Some of these behaviors can include a child biting another child, hitting or scratching, or using other forms of aggression. Website
Child and Adolescent Mental Health The Child and Adolescent Mental Health website is part of the National Institute of Mental Health. The site contains books, fact sheets, and summaries for the public, practioners, and researchers. The information ranges from ADHD to Youth in a Difficult World. Website
Child Care and the ADA Booklet Opportunities and Resources for Child Care Providers and Families is an easy to read document on the ADA regulations and how they interface with childcare. Document
Child Development Institute This award winning site offers information on child development, child psychology, parenting, learning, health and safety as well as childhood disorders such as attention deficit disorder, dyslexia and autism. It provides comprehensive resources and practical suggestions for parents covering toddlers to teens. Website
Child Development: What to Expect and When to Worry If you routinely observe and record the development of all children in your program, you may sometimes find that a child has red flags in their developmental progress and it is time to talk to their parents about your concerns. Tipsheet
Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity The Children and Adults with Attention/Hyperactivity Disorder (CHADD) website provides comprehensive information related ADHD. Information is available regarding organization membership, fact sheets, legislative information, research information, conference info, FAQ sheets and an online magazine. Spanish translation of IDEA and ADA is also available. Website
Children Experiencing Stress Like adults, a certain amount of stress for children is normal—and necessary for survival. This tip sheet provides information on common stressors for children and strategies for caregivers to help decrease stress and promote a sense of well-being for all children. Tipsheet