We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Title

Podcast

Body
Inclusion Matters Podcast Logo

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Inclusion Matters is also available on Spotify, Overcast, and Podchaser.

Widgets

Search and Filter Tools

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 1 of 6
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Muhimadda joogtaynta iyo jadwalka horumarinta caafimaadka ilmaha qaybta labaad (The Importance of Routines and Schedules for Children's Health Development Part 2)

Muhimadda joogtaynta iyo jadwalka horumarinta caafimaadka ilmaha qaybta labaad (The Importance of Routines and Schedules for Children's Health Development Part 2)

Dhacdadan, Bureeqo Dahir, Tababaraha CICC, iyo martida khaaska ah Marian Hassan ayaa wada hadlaya muhiimada ay leedahay samaynta joogtayn iyo jadwalyo goobta caruurnimoda hore.

 

In this episode, Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the importance of establishing routines and schedules in the early childhood setting.

(Length: 20:43)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Doorka adeeg-bixiyaha/Baraha ee Daryeelka Hore (The Role of the Provider/Teacher in Early Care)

Doorka adeeg-bixiyaha/Baraha ee Daryeelka Hore (The Role of the Provider/Teacher in Early Care)

Qaybtan, Bureeqo Dahir, CICC Coach, iyo marti-sharaf gaar ah Marian Hassan ayaa ka wada hadlay doorka baruhu ku leeyahay daryeelka hore iyo goobaha waxbarashada.

In this episode, Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the role of the educator in early care and education settings.

 

 

(Length: 20:41)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Muhiimadda Ciyaarta ee Goobaha Daryeelka Hore iyo Waxbarashada ee Soomaalida (The Importance of Play in Somali Early Care and Education Settings)

Muhiimadda Ciyaarta ee Goobaha Daryeelka Hore iyo Waxbarashada ee Soomaalida (The Importance of Play in Somali Early Care and Education Settings)

Qaybtan, Bureeqo Dahir, Tababaraha CICC, iyo martida khaaska ah Marian Hassan ayaa ka wada hadlaya muhiimadda ay ciyaartu u leedahay carruurta yaryar.

In this episode, Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the importance of play for young children.

(Length: 21:01)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Adaabta Ilmaha iyo Toosinta Saxan (Positive Behavior Guidance)

Adaabta Ilmaha iyo Toosinta Saxan (Positive Behavior Guidance)

Podcastigan wuxuu ka hadlaysaa Adaabta Ilmaha iyo toosinta saxan oo ah mid ku salaysan  xiriir wanaagsan oo ilmaha lala wadaago.

This podcast talks about Child Discipline and discipline based on a good relationship with the child.

(Length: 21:51)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Dismaha iyo Baraaraha Nolosha Ilmaha iyo Qoyska (Protective Factors)

Dismaha iyo Baraaraha Nolosha Ilmaha iyo Qoyska (Protective Factors)

Podcastigani wuxuu ka hadlayaa  “Protective Factors” oo ah qaab faa’iido wayn u leh dhismaha iyo baraaraha nolosha ilmaha iyo qoyska.

This podcast talks about "Protective Factors" which are a very useful way to build and nurture the life of the child and the family.

(Length: 28:25)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Fududeynta Fahamka Caafimaadka Madaxa (Demystifying Mental Health)

Fududeynta Fahamka Caafimaadka Madaxa (Demystifying Mental Health)

Dhacdadan (af Soomaaliga ah) Bureeqo Dahir, CICC Coach kaa ah, iyo martida gaarka ah Marian Hassan waxay ka wada hadlayaan muhiimadda fahamka Caafimaadka Maskaxda iyo baahida loo qabo isgaarsiinta iyo macluumaadka wadaagga mowduucan muhiimka ah.  Waxay sidoo kale sharraxaan sida Caafimaadka Maskaxda u saameeyo dhinac kasta oo nolosheena ah - shucuur, cilmi nafsi, iyo wanaag bulsho; sida aan dareemeyno, u fikirno, u dhaqanno, una xiriirno kuwa kale.

In this episode (in Somali) Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the importance of understanding Mental Health and the need for communication and information sharing around this important topic.  They also explain how Mental Health affects every aspect of our lives- emotional, psychological, and social well-being; how we feel, think, behave, and relate to others.

(Length: 25:42)
Language:
Somali