We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Podcast: Inclusion Matters
Audio file
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Muhimadda joogtaynta iyo jadwalka horumarinta caafimaadka ilmaha qaybta labaad (The Importance of Routines and Schedules for Children's Health Development Part 2)

Title

Muhimadda joogtaynta iyo jadwalka horumarinta caafimaadka ilmaha qaybta labaad (The Importance of Routines and Schedules for Children's Health Development Part 2)

Dhacdadan, Bureeqo Dahir, Tababaraha CICC, iyo martida khaaska ah Marian Hassan ayaa wada hadlaya muhiimada ay leedahay samaynta joogtayn iyo jadwalyo goobta caruurnimoda hore.

 

In this episode, Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the importance of establishing routines and schedules in the early childhood setting.

(Length: 20:43)
Language:
Somali