We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.

Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Search and Filter Tools

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 1 of 4
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

ABUURITAANKA JAWI CIYAARTA KU FIICAN (CREATING A RICH PLAY ENVIRONMENT)

ABUURITAANKA JAWI CIYAARTA KU FIICAN (CREATING A RICH PLAY ENVIRONMENT)

Podcastigan wuxuu ku bilaaban in ciyaartu tahay ‘shaqadii caruurta’. Ilmaha oo loo diyaariyo meel amaan ah, nugul, oo daryeel fiican leh waa siyaabo loogu diyaarin kara ilmaha Jawi Ciyaarta ku Fiican  --Maxaa yeelay ciyaartu aad bay mihiim ugu tahay dhan walba oo nolosha ilmaha maadaama ciyaartu ilmuhu ku koraan, waxna ku bartaan.

In this podcast, we begin presenting play as ‘children’s work’. In those lenses, creating safe, responsive, and nurturing environments are important parts of supporting the learning and development of infants, toddlers, and preschoolers. Strategies for creating play rich environment are offered in the podcast.

(Length: 11:04)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

CARUURTA LEH BAAHIYAHA GAARKA AH: ISBEDDELADA (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: TRANSITIONS)

CARUURTA LEH BAAHIYAHA GAARKA AH: ISBEDDELADA (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: TRANSITIONS)

Podcastigan waxay ka hadlaysaa Caruurta u Baahan Caawimaada dheeraadka ah iyo waqtiyadaTransitions. Labadan mowduuc waa kuwo macalimiinta iyo daryeelayaashu inta badan dhib u arkaan ka hadalkood. Balse maaqaalku wuxuu ka hadlaa sida Ilmaha u baahan caawimaadda dheeraad ka ah loo caawiyo waqtiga transitionka, waqtigaas oo ah xiliga u dhexeeya waqtiga ilmuhu dhameeyaan ciyaarta ama hawl ay gacanta ku hayeen noqoto inay joojiyaan tu-kalana bilaabaana. Waxay siin daryeelaha siyaabo badan oo waqtigan looga dhigo mid u fudud ilmaha iyo daryeelahaba.

 

(Length: 11:54)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

ILMAHA UU HAYSTO WALAACA BADAN (CHILDREN EXPERIENCING STRESS)

ILMAHA UU HAYSTO WALAACA BADAN (CHILDREN EXPERIENCING STRESS)

Podcastigani wuxuu ku saabsan yahay ilmaha walaaca badan hayo, iyo  waxyaabaha kala duwan oo walaaca ku keena, iyo sidii daryeeluhu joogto ugu darsi lahaa xaaladooda isla markaana u raaci lahaa qaabab dejiya waxna ka badala  guud ahaan caafimaadkood.

 

 

(Length: 15:41)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development: Part Four [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 4]

Infant Toddler Language Development: Part Four [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 4]

Qaybta afaraad waxay inoo sharaxaysaa arimo laxiriira waalidka iyo saamayta ay kuleedahay korinnimada ubadka yar yar iyo waxbarashadooda.

(Length: 8:43)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Three [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 3]

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Three [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 3]

Qeybta sadaxaad waxay kahadlaysaa sida ay muhiim utahay sida qofka caruurta wax baraya looga rabo in uu uqasdo waxabarashada uguna fiirsado habladhaqanka ubadka yar yar iyo kuwa socodka baradka sii uu ugu saleeyo waxbarashada korinimadooda.

(Length: 8:41)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Qeybta labaad waxay sharaxaysaa sida saddax arimood oo laxiriira korinnimada sida ay saameeyn ugu leeyihiin qorshaynta manhajka.

(Length: 8:32)
Language:
Somali