We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Podcast: Inclusion Matters
Audio file
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Technology- Saamaynta tignoolajiyada, warbaahinta bulshada (caafimaadka maskaxda) iyo sida loogu isticmaalo ujeedada.

Title

Technology- Saamaynta tignoolajiyada, warbaahinta bulshada (caafimaadka maskaxda) iyo sida loogu isticmaalo ujeedada.

  • What is Technology? (Waa maxay Tignoolajiyadu/Farsamada?)

  • Advantages and Disadvantages of Technology for Children? (Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka farsamada ee carruurta?) 

  • Screen Time management (Maaraynta Waqtiga Shaashada)

  • Social media and mental health in youth. (Warbaahinta bulshada iyo caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada) 

(Length: 20: 07)
Language:
Somali