Podcast: Inclusion Matters

Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum-Learning and Planning for Learning Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Infant Toddler Curriculum-Learning and Planning for Learning Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Qeybta labaad waxay sharaxaysaa sida saddax arimood oo laxiriira korinnimada sida ay saameeyn ugu leeyihiin qorshaynta manhajka.

(Length: 8:32)
Somali