We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Podcast: Inclusion Matters
Audio file
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Fududeynta Fahamka Caafimaadka Madaxa (Demystifying Mental Health)

Title

Fududeynta Fahamka Caafimaadka Madaxa (Demystifying Mental Health)

Dhacdadan (af Soomaaliga ah) Bureeqo Dahir, CICC Coach kaa ah, iyo martida gaarka ah Marian Hassan waxay ka wada hadlayaan muhiimadda fahamka Caafimaadka Maskaxda iyo baahida loo qabo isgaarsiinta iyo macluumaadka wadaagga mowduucan muhiimka ah.  Waxay sidoo kale sharraxaan sida Caafimaadka Maskaxda u saameeyo dhinac kasta oo nolosheena ah - shucuur, cilmi nafsi, iyo wanaag bulsho; sida aan dareemeyno, u fikirno, u dhaqanno, una xiriirno kuwa kale.

In this episode (in Somali) Bureeqo Dahir, CICC Coach, and special guest Marian Hassan discuss the importance of understanding Mental Health and the need for communication and information sharing around this important topic.  They also explain how Mental Health affects every aspect of our lives- emotional, psychological, and social well-being; how we feel, think, behave, and relate to others.

(Length: 25:42)
Language:
Somali