We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.

Podcast: Inclusion Matters

Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

CARUURTA LEH BAAHIYAHA GAARKA AH: ISBEDDELADA (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: TRANSITIONS)

CARUURTA LEH BAAHIYAHA GAARKA AH: ISBEDDELADA (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: TRANSITIONS)

Podcastigan waxay ka hadlaysaa Caruurta u Baahan Caawimaada dheeraadka ah iyo waqtiyadaTransitions. Labadan mowduuc waa kuwo macalimiinta iyo daryeelayaashu inta badan dhib u arkaan ka hadalkood. Balse maaqaalku wuxuu ka hadlaa sida Ilmaha u baahan caawimaadda dheeraad ka ah loo caawiyo waqtiga transitionka, waqtigaas oo ah xiliga u dhexeeya waqtiga ilmuhu dhameeyaan ciyaarta ama hawl ay gacanta ku hayeen noqoto inay joojiyaan tu-kalana bilaabaana. Waxay siin daryeelaha siyaabo badan oo waqtigan looga dhigo mid u fudud ilmaha iyo daryeelahaba.

 

(Length: 11:54)
Language:
Somali