We apologize, but we are currently experiencing issues with flash content on Courses and Info Modules. If you experience issues, please know we are working it and we request that you check back next week.
Title

Afar Mabaadi' oo Muhiim ku ah Xanaanada Kuhaboon Da'da iyo Korinimada Caruurta Yar Yar oo Dhan (Four Key Principles of Developmentally Appropriate Inclusive Care)

Short Description

Mabaadi'da muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah bixinta daryeel ku habboon korriinka carruurta oo dhan.

The key principles necessary to provide developmentally appropriate care for all children.