Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 1 of 9
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development Part Two [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 2]

Infant Toddler Language Development Part Two [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 2]

Qeybtaan labaad waxay sharaxaysaa xeelado muhiim ah oo lagu dhaqmi karo oo sahlaya caruurta dhashay iyo kuw socodbaradka ah in luuqadaha iyo hadalka lagadhiso.

(Length: 8:53)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development Part One [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 1]

Infant Toddler Language Development Part One [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 1]

Qeybtaan koowaad waxay ka hadlaysaa sida ay faaiido ugu tahay in ubadka dhashay iyo kuwa socodbaradka ah lagadhiso luuqadaha.

(Length: 8:52)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

The Emotional Environment [Dareenka ama Caadifadda Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

The Emotional Environment [Dareenka ama Caadifadda Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

Maqaalkaan labaad wuxuu qaadaa dhigayaa dareenka iyo caadifadda jawiigga ilmaha lagu hayyo saamaynta ay ku leedahay dabeecadaha curuurta.  Qaabaynta iyo habeeynta bay’adda ilmahay lagu hayyo si ay caruurtu guul ugaaraan ayaa waxay tahay qodob muhiim ah oo tixgelin mudan.

(Length: 8:22)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

The Physical Environment [Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

The Physical Environment [Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

Maqaalkaan wuxuu sharaxaad iyo tusaale kabixinayaa sida bay’adda cunuga lagu hayyo, qorshaha iyo jadwalka waxbarashada iyo caadada meesha kajirta, sida ay saamaynta baaxadda leh ay ugu leedahay sida caruurta ay u dhaqmayso ama dabeecadaha ubadka yaryar.

(Length: 8:19)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

The Development of Self-Regulation and its Impact on Behavior [Sida caruurta looga dhiso isxakamaynta iyo sida ay usaamayso dabeecadaha]

The Development of Self-Regulation and its Impact on Behavior [Sida caruurta looga dhiso isxakamaynta iyo sida ay usaamayso dabeecadaha]

Badanaa adadayga ay caruurtu muujiso waxay kamid tahay korinnimadooda. In caruurta labaro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan iyo iskaxamaynta waa muhiim sababta oo ah waxay baa bi’isaa dabeecadaha adag caruurtana waxay bartaa sida wanaagsan oo dadka loola dhaqmo.

(Length: 11:19)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

I’m Mad, I’m Sad: Helping Children with an Emotional Vocabulary [Waan xanaaqsanahay, waan caraysnahay: Sida caruurta loo baro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan]

I’m Mad, I’m Sad: Helping Children with an Emotional Vocabulary [Waan xanaaqsanahay, waan caraysnahay: Sida caruurta loo baro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan]

Caruurta waxaa marar badan layiraahdaa “afka kahadla” si ay arintaa ugu guulaystaan waxy ubaahanyihiin in labaro ereyada dareenkooda laxiriira.  Macalimiintaan siyaabo badan ayeey caruurta ereyada ugu kobcin karaan ayagoo u aqrinaya buugta, tusaalayn siinaya iyo siyaabo kale oo kacaawin kara caruurta in ay kufiicnaadaan sida dadka looladhaqmo dabeecadaha adag nah ay kafogaadaan.

(Length: 13:41)
Somali