Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 1 of 7
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Challenging Behavior: Putting the Pause Button between Impulse and Action [Dabeecadaha adag: Xakamaynta damaca inta uusan cunugu ficil qaadin]

Challenging Behavior: Putting the Pause Button between Impulse and Action [Dabeecadaha adag: Xakamaynta damaca inta uusan cunugu ficil qaadin]

Markii macalinka ubadka yar yar waxbara uu cunugu laficiltamo, qof guuleeysanaya majiro.  Waxaan rabnaa caruurtu in ay bartaan in ay iskood wax u qabsadaan in ay yeeshaan xilkasnimo.  Waxaa masana lagarabaa caruurtii in ay waafaqsanyihiin nadaamka kajira goobta xanaanada iyo wax barashada iyo in ay bulshada xiriir wanaagsan lasamaystaan.  Maqaalkaan wuxuu kusiinayaa xeelado aad kaga caawinaysid caruurta in ay dhanka wanaagsan wax ka abaaran.

 

Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Challenging Behavior: Power Struggle With Young Children [Dabeecadaha adag: Caruurtoo kulaficiltama oo ay halkaa kadhalato halgan awoodeed ]

Challenging Behavior: Power Struggle With Young Children [Dabeecadaha adag: Caruurtoo kulaficiltama oo ay halkaa kadhalato halgan awoodeed ]

Badanaa dabeecadaha adag oo ilmaha lagu arko waa wax kamid ah korrinnimadooda inta ay korayaan oo ay laqabsanayaan bulshada.  Caruurta in labaro sida ay waxa ay dareemayan u sheegan karaan iyo in labaro xirfado kale oo laxiriira isxakamaynta waxay tirtiri kartaa gardarrada oo ilmaha kale lagugardaroodo ayagoo baranayaa macaamil wanaagsan.

(Length: 11:22)
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 3

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 3

In the final podcast on expulsion, Cindy Croft and Priscilla Weigel will talk about proactive steps to prevent expulsion from occurring

(Length: 9:41)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 2

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 2

As we continue a conversation about expulsion in early childhood, Cindy Croft and Priscilla Weigel will describe the unique Minnesota program called Inclusion Coaching offered through the Center for Inclusive Child Care. This program is a support that can help prevent expulsion and suspension.

(Length: 12:59)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 1

Prevention of Expulsion in Early Childhood Part 1

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel begin a three-part series on what expulsion means in early childhood and how it affects children and families.

(Length: 10:21)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Ten Guidelines for Effective Discipline of Young Children Part 2

Ten Guidelines for Effective Discipline of Young Children Part 2

In part two of our discussion Cindy Croft and Priscilla continue their discussion of effective discipline by giving us ten guidelines to follow. These guidelines support the fact that young children are still developing and gaining understanding of the world around them. They are often mistaken in their behavior of choice and need the love and understanding of an adult who cares and is patient with them as they develop tools for interacting.

(Length: 14:47)