Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 1 of 4
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Americans with Disabilities Act (ADA) Part Two

Americans with Disabilities Act (ADA) Part Two

Cindy Croft and Priscilla Weigel continue their discussion about the Americans with Disabilities Act and child care programming, including effective inclusion strategies for children with special needs.

(Length: 13:56)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Americans with Disabilities Act (ADA) Part One

Americans with Disabilities Act (ADA) Part One

Cindy Croft and Priscilla Weigel discuss what the Americans with Disabilities Act is and what features of the civil rights law pertain to early childhood professionals and their child care programs.

(Length: 13:00)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Inclusion: The Foundation of Our Practice (Part one) [Kamidnoqoshada: Waa aasaaska shaqadeena (Qaybta koowaad)]

Inclusion: The Foundation of Our Practice (Part one) [Kamidnoqoshada: Waa aasaaska shaqadeena (Qaybta koowaad)]

Waxaan si gaar ah ogabeeraan dagaynaa macluumaad ay soo saareen DEC iyo NAEYC oo ah ururo lashaqeeya caruurta.  Macluumaadkaasoo ah bayaankooda wadajirka iyo sida macluumaadkaas nooga caawinayo kobcinta kamidnoqoshoda goobta xanaanada iyo waxbarashada.  Sidoo kale, muhiimadda ay leedahay tageerada, kaqaybqaadashada iyo helitaanka fursadaha macluumaadkaan ayaa aas’aas u’ah baahida caruurta iyo shaqaalaha una ah xumin culus in lagu guulaysto kamidnoqoshada goobta wax barashada ubadka yar yar. 

(Length: 10:00)
Inclusion
Somali
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Sensory Processing from an Occupation Therapy Lens

Sensory Processing from an Occupation Therapy Lens

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what sensory processing can look like in a young child and how the child care environment can support sensory needs of young children.

(Length: 9:39 minutes)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

Sensory Processing: Evaluation Process

Sensory Processing: Evaluation Process

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what the evaluation process for sensory processing looks for a young child.

(Length: 10:38 minutes)
Listen

Podcast: Inclusion Matters

Minify Maximize Close

How Does Occupational Therapy Help Children?

How Does Occupational Therapy Help Children?

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what occupational therapy is and how an OT works with children around self care skills, sensory needs, and fine motor development. 

(Length: 9:28 minutes)