Working with Infants and Toddlers: The Importance of Family Partnerships [Lashaqaynta Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socod Baradka ah: Muhiimadda ay Leedahay in Iskaashi Lalayeesho Waalidiinta]

In ladiyaariyo bay’ad tayo leh oo kobcinaysa xiriir caafimaad leh waxay muhiim u tahay dhisidda iskaashiga kadhaxeeya waalidiinta iyo daryeel bixiye yaasha.  Daryeel bixiye yaasha iyo macalimiinta waxay laxiriiri karaan waalidiinta si ay utageeraan qorshooyinka iyo wanaagga ay waalidiintu ladoonayaan ilmahooda.