Factors that Influence Behavior [Arimaha saamaynta kuleh Dabeecadda]

Inta macallinku uu fiiro deeraad ah uu cunuga ku baranayo uu uyeesho, arimaha cunuga dabeecadiisa saamaynta kuleh ayuu ogaan karaa. Arimo badan ayaa saamayn kuyeelan kara cunuga dabeecadihiisa ama waxa ay ugu adagtahay cunugu in uu wax laqabsado. Cunuga waxaa laga yaabaa in uu u baahdo in labaro oo loogu ceelceliyo sida ay olaqabsan lahaayeen arimaha aysan awood u lahayn in ay xakameeyaan.