Attachment in Early Care and Education Programs [Xoojinta Xiriirka Aas aasiga ah ee Caruurta Lagu Hayyo Xanaanada iyo Barnaamiijta Waxbarashada]

Korinnimada cunuga ee caafimaadka kusalaysan waxaa saamayn kuleh taayada iyo kutiirsanaanta xiriirka uu cunugu laleeyahay daryeel bixiyaha, ama ha ahaado waalid, ama qaraabo, ama daryeel bixiyaha xanaanada.  Maadaama ay xiriirintu tahay aas aaska korinnimada iyo wax barashada, daryeel bixiyeyaasha xanaanada hore waxay door wayn ka ciyaaraan nolosha caruurta ay lashaqeeyaan.