Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Search and Filter Tools

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 5 of 24
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

I’m Mad, I’m Sad: Helping Children with an Emotional Vocabulary [Waan xanaaqsanahay, waan caraysnahay: Sida caruurta loo baro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan]

I’m Mad, I’m Sad: Helping Children with an Emotional Vocabulary [Waan xanaaqsanahay, waan caraysnahay: Sida caruurta loo baro ereyada laxiriira waxa ay dareemayaan]

Caruurta waxaa marar badan layiraahdaa “afka kahadla” si ay arintaa ugu guulaystaan waxy ubaahanyihiin in labaro ereyada dareenkooda laxiriira.  Macalimiintaan siyaabo badan ayeey caruurta ereyada ugu kobcin karaan ayagoo u aqrinaya buugta, tusaalayn siinaya iyo siyaabo kale oo kacaawin kara caruurta in ay kufiicnaadaan sida dadka looladhaqmo dabeecadaha adag nah ay kafogaadaan.

(Length: 13:41)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Inclusion: The Foundation of Our Practice (Part one) [Kamidnoqoshada: Waa aasaaska shaqadeena (Qaybta koowaad)]

Inclusion: The Foundation of Our Practice (Part one) [Kamidnoqoshada: Waa aasaaska shaqadeena (Qaybta koowaad)]

Waxaan si gaar ah ogabeeraan dagaynaa macluumaad ay soo saareen DEC iyo NAEYC oo ah ururo lashaqeeya caruurta.  Macluumaadkaasoo ah bayaankooda wadajirka iyo sida macluumaadkaas nooga caawinayo kobcinta kamidnoqoshoda goobta xanaanada iyo waxbarashada.  Sidoo kale, muhiimadda ay leedahay tageerada, kaqaybqaadashada iyo helitaanka fursadaha macluumaadkaan ayaa aas’aas u’ah baahida caruurta iyo shaqaalaha una ah xumin culus in lagu guulaysto kamidnoqoshada goobta wax barashada ubadka yar yar. 

(Length: 10:00)
Topics:
Inclusion
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Sensory Processing from an Occupation Therapy Lens

Sensory Processing from an Occupation Therapy Lens

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what sensory processing can look like in a young child and how the child care environment can support sensory needs of young children.

(Length: 9:39 minutes)
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Sensory Processing: Evaluation Process

Sensory Processing: Evaluation Process

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what the evaluation process for sensory processing looks for a young child.

(Length: 10:38 minutes)
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Weighted Objects and Deep Touch Input

Weighted Objects and Deep Touch Input

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about guidelines for using weighted objects and other sensory interventions with young children.

(Length: 9:33 minutes)
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

How Does Occupational Therapy Help Children?

How Does Occupational Therapy Help Children?

In this podcast, Cindy Croft and Priscilla Weigel talk with Gina Gibson, Occupational Therapist, Fraser, Minnesota, about what occupational therapy is and how an OT works with children around self care skills, sensory needs, and fine motor development. 

(Length: 9:28 minutes)