Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Search and Filter Tools

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 4 of 24
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part Three)

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part Three)

In part 3 of this three part series of podcasts on infant and toddler curriculum, Cindy Croft, Priscilla Weigel and Beth Menninga describe three important learning contexts and the use of a cycle of planning, observing and adapting to implement curriculum.

(Length: 12:08)
Topics:
Infant Toddler
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part Two)

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part Two)

In Part 2 of this three part series of podcasts on infant and toddler curriculum, Cindy Croft, Priscilla Weigel and Beth Menninga describe how three key developmental tasks can inform curriculum planning.

(Length: 13:28)
Topics:
Infant Toddler
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part One)

Curriculum from the Perspective of Infants and Toddlers (Part One)

In Part 1 of this three part series of podcasts on infant and toddler curriculum, Cindy Croft, Priscilla Weigel and Beth Menninga discuss unique aspects of infant and toddler learning.

(Length: 11:14)
Topics:
Infant Toddler
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

The Emotional Environment [Dareenka ama Caadifadda Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

The Emotional Environment [Dareenka ama Caadifadda Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

Maqaalkaan labaad wuxuu qaadaa dhigayaa dareenka iyo caadifadda jawiigga ilmaha lagu hayyo saamaynta ay ku leedahay dabeecadaha curuurta.  Qaabaynta iyo habeeynta bay’adda ilmahay lagu hayyo si ay caruurtu guul ugaaraan ayaa waxay tahay qodob muhiim ah oo tixgelin mudan.

(Length: 8:22)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

The Physical Environment [Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

The Physical Environment [Bay’adda Caruurta Laguhayyo]

Maqaalkaan wuxuu sharaxaad iyo tusaale kabixinayaa sida bay’adda cunuga lagu hayyo, qorshaha iyo jadwalka waxbarashada iyo caadada meesha kajirta, sida ay saamaynta baaxadda leh ay ugu leedahay sida caruurta ay u dhaqmayso ama dabeecadaha ubadka yaryar.

(Length: 8:19)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Play Issues [Arrimoh Laxirrira Ciyaarta]

Play Issues [Arrimoh Laxirrira Ciyaarta]

Maqaalkaan wuxuu talo kaasiinayaa muhiimadda ay leedahay xirfadaha ciyaarta ee kukordha ilmaha, wuxuuna maqaalkaan kusiinayaa xeelado lagu dhiiragalinayo caruur ubaahan in ay bartaan sida dadka loola ciyaaro.  Caruurtu waxaa lagayaabaa in ay layimaadaan dabeecado adag maadaama aysan weli xoogsan aqoontooda habladhaqanka bulshada oo loogabaahanyahy sida cunugu uu oo lajaanqaadi lahaa aduunka.

(Length: 8:39)
Language:
Somali