Podcast: Inclusion Matters

Inclusion Matters is a podcast produced by CICC. Early childhood experts discuss a wide array of important topics for early childhood professionals.

Search and Filter Tools

Topic
Language

Filtering by:

Results: Page 4 of 19
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development: Part Four [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 4]

Infant Toddler Language Development: Part Four [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 4]

Qaybta afaraad waxay inoo sharaxaysaa arimo laxiriira waalidka iyo saamayta ay kuleedahay korinnimada ubadka yar yar iyo waxbarashadooda.

(Length: 8:43)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Three [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 3]

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Three [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 3]

Qeybta sadaxaad waxay kahadlaysaa sida ay muhiim utahay sida qofka caruurta wax baraya looga rabo in uu uqasdo waxabarashada uguna fiirsado habladhaqanka ubadka yar yar iyo kuwa socodka baradka sii uu ugu saleeyo waxbarashada korinimadooda.

(Length: 8:41)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part Two [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 2]

Qeybta labaad waxay sharaxaysaa sida saddax arimood oo laxiriira korinnimada sida ay saameeyn ugu leeyihiin qorshaynta manhajka.

(Length: 8:32)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part One [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 1]

Infant Toddler Curriculum--Learning and Planning for Learning: Part One [Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Manhajkooda – Waxbarashada iyo Qorsheynta Waxbarashada Qeybta 1]

Qeybta Koowaad Waxay kala dhigdhigaysaa arimo muhiim ku ah sida ay ubadka dhashay iyo kuwa socod baradka ah ay wax u bartaan.

(Length: 8:59)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development: Part Two [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 2]

Infant Toddler Language Development: Part Two [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 2]

Qeybtaan labaad waxay sharaxaysaa xeelado muhiim ah oo lagu dhaqmi karo oo sahlaya caruurta dhashay iyo kuw socodbaradka ah in luuqadaha iyo hadalka lagadhiso.

(Length: 8:53)
Language:
Somali
Listen
Podcast: Inclusion Matters
Minify Maximize Close

Infant Toddler Language Development: Part One [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 1]

Infant Toddler Language Development: Part One [Dhisidda Luuqadda ee Ubadka Dhashay iyo Kuwa Socodbaradka ah Qeybta 1]

Qeybtaan koowaad waxay ka hadlaysaa sida ay faaiido ugu tahay in ubadka dhashay iyo kuwa socodbaradka ah lagadhiso luuqadaha.

(Length: 8:52)
Language:
Somali